COACHING

Din personlige coaching-samtale er en struktureret samtale, hvor du med udfordrende spørgsmål vil få større indsigt i dine indre overbevisninger og mønstre. Støtter eller begrænser de dig i det liv, du i virkeligheden ønsker at leve?

Er du, eller har du på et tidspunkt haft en oplevelse af at være låst fast i dit liv. Som om dit liv kører i ring, og du føler dig fanget i dine egne indre automatiske tankegange og mønstre?

Det kan nogle gange føles umuligt selv at finde vej igennem det, og ud på den anden side. I coaching samtalen støtter jeg dig i at se dig selv, og det du står i endnu mere klart. Ofte giver det stor indre frihed at blive opmærksom på, hvilke valg vi i virkeligheden har, og hvad vi selv kan gøre for at ændre vores situation.

Nye indsigter og handlemønstre

I coaching forløbet vil du opleve, at dit mind-set rykker sig, og at du vil få modet til at begynde at skabe nye handlemønstre. Coaching hjælper dig til at blive endnu mere bevidst om dine indre værdier, og om hvordan de hænger sammen med dine mål og dine drømme.

Coaching kan også give dig større afklaring, hvis du står i en situation, hvor du skal træffe afgørende valg.

Dit personlige coaching-forløb er en resultatorienteret proces, som tager udgangspunkt i det, eller de områder af dit liv, som du ønsker at have fokus på.

Det kan f.eks. være et ønske om coaching til:

  • At skabe bedre (samarbejds)relationer
  • At blive den bedste udgave af dig selv
  • Kærlighed og parforhold
  • Livsstil / kostændringer
  • At få mindre stress – og mere nærvær og overskud ind i hverdagen
  • Reorientering efter sygdomsforløb
  • At opnå mere indre frihed, glæde og mod.

Hvis det i en coaching-session viser sig at være relevant at afdække og rådgive i forhold til lovgivningen på det sociale område, er dette også en mulighed.

ICF – Som Coach Certificeret efter ICF International Coach Federation-standarder er alle coaching-samtaler fortrolige og foregår altid efter etiske standarder fra ICF.